Instytucje » Gminny Ośrodek Kultury i Izba Regionalna w Pcimiu

Gminny Ośrodek Kultury i Izba Regionalna w Pcimiu
poczta:  Pcim 563
kod:  32-432
telefon:  12 274 80 39, 516 029 300
email  
www  http://www.kliszczacy.pl/

GOK, wcześniej funkcjonujący pod innym adresem, został przeniesiony do nowego kompleksu rekreacyjno-sportowego, zmieniając jednocześnie swoją formułę w Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Jednocześnie nowa forma instytucji i warunki lokalowe spowodowały przeniesienie Izby Regionalnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Pcimiu Krzywicy.
Pcimski GOK zajmuje się przede wszystkim opieką nad lokalnym życiem kulturalnym i promocją Pcimia, Stróży i Trzebuni. Oprócz organizacji imprez kulturalnych, wystaw i wernisaży, prowadzone są również warsztaty i zajęcia, głównie dla młodzieży szkolnej.

W ramach GOK-u prowadzone są m.in. nauka gry na instrumentach muzycznych, kółko malarskie, zajęcia teatralne, kółko plastyczne i szachowe, Dyskusyjny Klub Filmowy (dokładny rozkład zajęć odbywających się w siedzibie instytucji dostępny jest na stronie www). Prowadzone są spotkania kulturalne z lokalnymi artystami, których ośrodek aktywnie wspiera. Instytucja patronuje również orkiestrze dętej „Orzeł”, Zespołowi Pieśni i Tańca „Pcim”, a także popularnemu w regionie zespołowi regionalnemu „Pcimianie”. GOK wydaje i współredaguje z Urzędem Gminy lokalne czasopismo, „Poczytnik Pcimski”, odpowiada też za inne, okazjonalne wydawnictwa kulturalne.
Do najważniejszych dorocznych imprez, organizowanych przez GOK w Pcimiu należą: Święto Kliszczaka (sierpień), Dożynki, Majówka, Piknik Ekologiczny i inne. Bieżący kalendarz imprez znaleźć można na stronie internetowej instytucji.
Instytucja podejmuje również wspólne inicjatywy z innymi organizacjami, w tym z Kołem Gospodyń Wiejskich, artystami z Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych z Myślenic, klubami sportowymi (KS Pcimianka, KS dębnicki AS Garnitex), Domem Pomocy Społecznej w Pcimiu i domami kultury w sąsiednich miejscowościach.
Do najważniejszych zasobów, jakim dysponuje pcimski GOK należą: jedno pomieszczenie użytkowe, instrumenty muzyczne, sprzęt nagłaśniający, komputery, stroje regionalne.

Warto osobno wspomnieć o prowadzonej z ramienia GOK-u Izbie Regionalnej, aktualnie funkcjonującej przy SP nr 2 w Pcimiu. Zgromadzone w niej ponad 100 obiektów, wystawionych w ramach stałej ekspozycji, dotyczy przede wszystkim tradycyjnych sprzętów gospodarstwa domowego, kliszczackiego stroju ludowego i haftu, a także przykładów lokalnej rzeźby. Godziny otwarcia Izby uzależnione są od działania szkoły – osoby zainteresowane zwiedzaniem proszone są o kontakt telefoniczny z p. Pawlik (numer podany powyżej).

Godziny otwarcia:
Biuro czynne jest codziennie od 8 do 16; cały GOK czynny jest aż do zakończenia ostatnich zajęć danego dnia.

Osoba kontaktowa w GOK-u: p. Justyna Urban

Jak dojechać?


Aby dotrzeć do Gminnego Ośrodka Kultury, należy poruszać się główną drogą w Pcimiu (ciągnącą się przez całą miejscowość), aż dotrzemy do skrzyżowania z wiaduktem. Należy przejechać pod wiaduktem i odnaleźć po lewej stronie stadion w Pcimiu – biały budynek z czerwoną dachówką położony obok to właśnie GOK.
organizator

projekt finansowany przez

partnerzy

Skansen na JędrzejkówcePrzewodnik AnimatorJędrzejkówka ZagrodaNadwiślański Park Etnograficzny w WygiełzowieCentrum Usług TurystycznychŻyWa PracowniaInstytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ

patronat medialny

Dziennik PolskiRadio KrakówTelewizja KrakówWeranda CountryPrzełomETNO FMCzas Dzieci Mali TuryściWrota MałopolskiKultura LudowaPolska NiezwykłaQlturkaPolska na wakacjachModny KrakówEtnosystem