Wydarzenia Małopolska » Wakacyjne konkursy na Szlaku Tradycyjnego Rzemiosła Małopolski

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w wakacyjnych konkursach: Małopolska oczami dzieci i Szlakiem Tradycyjnego Rzemiosła. Miejsca, twórcy i ich dzieła.


Małopolska oczami dzieci
to konkurs literacko-plastyczny, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych.
 
Celem Konkursu jest wieloaspektowa prezentacja dziedzictwa kulturowego Małopolski, zainteresowanie młodego pokolenia dziedzictwem regionu, prezentacja, dokumentacja i archiwizacja dziedzictwa kulturowego Małopolski.
 
Konkurs obejmuje dwie części: stworzenie wypowiedzi plastycznej, przedstawiającej wybraną osobę lub miejsce oraz napisanie listu do nieznanego rówieśnika. W liście powinien się znaleźć opis tego, co zostało przedstawione plastycznie.
Po rozstrzygnięciu konkursu prace zostaną przesłane do innego, losowo wybranego, uczestnika Konkursu. Dzięki temu będzie on mógł odwiedzić polecane miejsce, a także nawiązać kontakt z rówieśnikiem.
 
Szlakiem Tradycyjnego Rzemiosła. Miejsca, twórcy i ich dzieła to konkurs fotograficzny, kierowany do uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
 
Celem konkursu jest prezentacja dziedzictwa kulturowego regionu, odkrywanie nowych obszarów działalności w zakresie twórczości ludowej, dokumentacyjna i artystyczna prezentacja przejawów kultury ludowej, powiązana z pielęgnowaniem tradycji ludowej Małopolski oraz gromadzenie i archiwizowanie fotografii z regionu.
 
Aby wziąć udział w konkursie, należy nadesłać fotografie, ujmujące w sposób oryginalny rzemiosło tradycyjne, twórczość ludową lub też inne przejawy kultury ludowej.
 
Na zwycięzców i wyróżnionych czekają atrakcyjne nagrody.
Prace plastyczno-literackie i fotografie będą prezentowane podczas imprezy plenerowej na Szlaku – 23 sierpnia 2009 roku w Sidzinie k. Jordanowa.
 
Na prace konkursowe czekamy do 10 sierpnia.
 

Małopolska oczami dzieci
 
 
Szlakiem Tradycyjnego Rzemiosła. Miejsca, twórcy i ich dzieła
 

 


organizator

projekt finansowany przez

partnerzy

Skansen na JędrzejkówcePrzewodnik AnimatorJędrzejkówka ZagrodaNadwiślański Park Etnograficzny w WygiełzowieCentrum Usług TurystycznychŻyWa PracowniaInstytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ

patronat medialny

Dziennik PolskiRadio KrakówTelewizja KrakówWeranda CountryPrzełomETNO FMCzas Dzieci Mali TuryściWrota MałopolskiKultura LudowaPolska NiezwykłaQlturkaPolska na wakacjachModny KrakówEtnosystem